Tesettür Forum

Gönderen Konu: Esmai'l Erbain  (Okunma sayısı 8040 defa)

Ekim 06, 2009, 01:22:45 ÖS
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
Bismillahirrahmanirrahiym

1 - Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh
2 - Ya ilahel alihetir refiy’ı celalüh
3 - Ya ALLAHül mahmudü fi külli fialih
4 - Ya rahmane külli şey’in ve rahımeh
5 - Ya hayyü hıyne la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaih
6 - Ya kayyumu fe la yefutü şey’ün min ılmih
7 - Ya vahıdül bakıy evvelü külli şey’in ve ahıruh
8 - Ya daimü bi la fenain ve la zevale li mülkihi ve bekaih
9 - Ya samedü min ğayri şibhin fe la şey’e ke mislih
10 - Ya barru fe la şey’e küfvün yüdanihi ve imkane li vasfih
11 - Ya kebiru entellahüllezi la tehtedil ukulü li vasfih azametih
12 - Ya barien nüfusi bi la misalin hala min ğayrih
13 - Ya zakiyüt tahiru min külli afetin li kudsih
14 - Ya kafiyel müvessiı lima haleka min ataya fadlih
15 - Ya nekıyyen min külli cevrin lem yerdahu ve lem yühalıthü fialeh
16 - Ya hannanü entellezi vesı’te külle şey’in rahmeten ve ılma
17 - Ya mennanü zül ıhsani kad amme küllel halaikı menneh
18 - Ya deyyanel ıbadi küllün yekumü hadıan li rehbetihi ve rağbetih
19 - Ya halika men fis semavati vel erdı küllün ileyhi meadüh
20 - Ya rahıyme külli sarıyhın ve mekrubin ve ğıyasehu ve meazeh
21 - Ya tammü fe la tesıfül elsünü külle künhi celalihi ve mülkihi ve ızzih
22 - Ya mübdial bedayiı lem yebğa fi inşaiha avnen min halkıh
23 - Ya allamel ğuyubi fe la yefutü şey’ün min hıfzıh
24 - Ya haliymü zel enati fe la yüadilühu şey’ün min halkıh
25 - Ya müiydü ma efnahü iza berazel halaiku li da’vetihi min mehafetih
26 - Ya hamiydül fe’alü zel menni ala cemiy’ı halkıhi bi lafzıh
27 - Ya azizül meniy’ul ğalibu ala cemiy’ı emrihi fe la şey’e yüadilüh
28 - Ya kahiru zel batşiş şedid* Entellezi la yütakuntikamüh
29 - Ya karibul müteali fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh
30 - Ya müzille külli cebbarin anidin bi kahri azizi sültanih
31 - Ya nura külli şey’in ve hüdahü entellezi felekaz zulümati nuruh
32 - Ya aliyüş şamihu fevka külli şey’in ulüvvürtifaıh
33 - Ya kuddusüt tahiru min külli suin fe la şey’e yüazühu min cemiy’ı halkıhi bi lafzıh
34 - Ya mübdiel beraya ve muıydiha ba’de fenaiha bi kudratih
35 - Ya celilül mütekebbiru ala külli şey’in vel adlü emruhu ves sıdku va’düh
36 - Ya mahmudü fe la teblüğul evhamü külle künhi senaihi ve mecdih
37 - Ya keriymel afvi zel adli entellezi melee külle şey’in adleh
38 - Ya azıymü zes senail fahıri vel ızzi vel mecdi vel kibriyai fe la yezillü ızzüh
39 - Ya kariybül mücibül müdani dune külli şey’in kurbeh
40 - Ya acibes sanayiı fe la tentıkul elsünü bi külli alaihi ve senaihi ya ğıyasi ınde külli kurbetin ve mücibi ınde külli da’vetin ve meazi ınde külli şiddetin ve ya racai hıyne tenkatıu hıyleti
Ekim 06, 2009, 01:23:25 ÖS
Yanıtla #1
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
1- İzzet, şan ve şeref için
2- Bolluk ve huzur için
3- Hayırlara ve rahmeti ilahiyeye ulaşmak için
4- Kalbe huzur ve refah gelmesi için
5- Şifa için
6- Düşüncelerin isabetlenmesi ve hafızanın kuvvetlenmesi için
7- Nefsani tüm şerlerden men olmak için
8- Kötülüklere kalkan olarak
9- Kötülüklere buğz ederken okunur. Asıl adedi bin ama günlük 30 adette okunabilir.
10- Düşmana karşı okunur
11- Mal ve memuriyetin devamını sağlamak için okunur
12- Rızka ulaşmak ve başarı sağlamak için
13- Zorluklara karşı bir kılıç gibidir, herkesin okumasını arzu ederim. Günlük minimum adeti 30 ama daha fazla okunması daha güzeldir.
14- Zorluklara ve şerre karşı kılıçtır. Üstteki isimle birleştirilerek okunursa daha güzel olur.
15- Maddi ve manevi derece elde etmek için
16- Muvaffakiyet elde etmek için
17- Başarıya ulaşmak ve 'aziz' olmak için
18- Bir nevi kalkandır. Özellikle cinler alemine karşı. Okunması çok çok iyi olur.
19- Ayrı olanların kavuşması niyetiyle okunur.
20- Sevgi ve muhabbet için
21- İzzet ve şeref için
22- Yaratılmışların sırrına ulaşmak, eşyanın künhüne vakıf olmak, gizli ilimlerden nasiplenmek gibi kapılar açan esrarlı bir isimdir. Herkesin okumamasını en azından abartmamasını tavsiye ederim. İman ve kalb kuvvetiniz yeterince iyi değilse açılımları kaldıramayabilirsiniz.
23- Gayb ilmine ulaşmak için okunur. Üstteki isimle birleştirilirse daha iyi olur. Üstteki isme yazdıklarım kısmen bu isim için de geçerlidir.
24- Cinlerden ve insanlardan gelecek zararlardan korunabilmek için okunur.
25- İstikamet üzere olmak, başarı elde etmek ve kötülüklere kalkan olarak okunur.
26- Rızık ve aile saadeti için okunur.
27- Buna sadece 'yardımcıdır' yazıyorum, ayrıntıya girmiyorum. Sadece imani ve kalbi kuvvetine ve yaşantısına güvenen okusun. Herkes bu isimle özellikle abartarak amel etmez umarım.
28- Bu ismi zikreden kendisini kale içine almış sayılır.
29- Bir mertebeye ulaşmak niyetiyle okunur.
30- Muhabbet ve sevgi bağlarının güçlenmesi için okunur. (Evlilelere özellikle tavsiye ederim.)
31- Basiret gözünün açılması için okunur. (Bazılarında ulvi ve sufli cinlerin gözükmesine neden olabilir.)
32- Bir muradın, bir isteğin yerine gelmesi niyetiyle okunur.
33- Gün içinde gördüklerinizin, eşyanın, insanın, tabiatın, hayvanın sırlarını bilmek, onlardaki acaip halleri anlamak ister miydiniz?
34- Hastalara 41 kere şifa için okunur. Günlük olarakta şifa için okunur.
35- "Menasıbi aliyyedir." Bu kadarı kafi. Daha fazlasını yazmam, yazana da 'bir daha düşün' derim.
36- Lütuf ve kereme ulaşmak için okunur.
37- Adalet sahibi olmak için okunur.
38- Keffaret niyetiyle okunur.
39- Duaların kabulü için okunur.
40- Bu ismin açtığı kapılar muhteşemdir. Kısaca "acaibat ve esrar-ı mahlukat" denir .
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2009, 01:24:00 ÖS Gönderen: ebrar »
Ekim 06, 2009, 01:24:23 ÖS
Yanıtla #2
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
GÜNLÜK MİNİMUM ADETLER:
1- 27
2- 20 (Namazların ardından)
3- 30
4- 30
5- 30
6- 27
7- 27 (Namazların ardından)
8- 30
9- 30
10- 30
11- 30
12- 30
13- 30
14- 30
15- 30
16- 30
17- 30
18- 30
19- 30
20- 30
21- 25 (Namazların ardından)
22- 100
23- 30
24- 30
25- 300
26- 100
27- 30
28- 30
29- 300
30- 30
31- 100
32- 30
33- 30
34- 30
35- 30
36- 30
37- 30
38- 30
39- 30
40- 40 Kere (Muradın olması niyetiyle 7 gün 40 kerede
Ekim 06, 2009, 01:24:52 ÖS
Yanıtla #3
 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2505
Ağır hastalığın varsa sabah namazlarının ardından bin kere "Allahumme Ya Vedudu" zikrini öneriyorlar

alıntı